Linedance

Västerträffen


LINEDANCE HÖSTEN 2022Grupper Tisdagar


Vi börjar tisdag 13 september och har omorganiserat grupperna på följande sätt.

Grupp 1 nybörjare      12.00- 13.00

Grupp 2 lite vana        13.05- 14.05

Grupp 3 fortsättning  14.10- 15.10

Kostnad för 12 gånger är 240 kr

Ledare: Bodil Jerndal

Kontakt grupp 1,2: Gunilla Blomén tfn 0739484726

Kontakt grupp 3:    Ann-Marie Lenhagen tfn 0739694578Gruppen " Senior on line " dansar torsdagar kl 10-11 med start 15 september

Kontaktperson: Inger Hultgren tfn 0765478727


Tisdagar grupp 1

Tisdagar grupp 2