Hyra lokaler

Lokaler att hyra

Hos oss kan du hyra lokal för både större och mindre möten eller fester. 

Adress:
Ö. Skärvallsgatan 1   Västra Frölunda


Information om vilka hyresalternativ som finns och vilka priser som gäller samt hur man bokar lokal.

Stor gratis parkeringsplats

Stora salen
Här finns stolar, bord för bordsplacering vid småbord eller långbord. I biosittning finns plats för max.150 personer. Stora salen kan hyras separat eller tillsammans med kafé och kök.
I stora salen finns teaterscen, piano, ljudanläggning och projektor. I köket finns porslin för 80 personer.

Kafélokal med två sidalkover och kök. 

Kaféet har plats för max. 50 personer vid bord

Köket  

I uthyrningen enligt ovan ingår inte tillgång till styrelserummet eller det inre kaféet.


Din förfrågan/bokning gör du enklast genom att klicka på förfrågan bokning och skriv nedanstående obligatoriska uppgifter:

1/ Beställarens för och efternamn alt. företagsnamn 
2/ Postadress komplett med gatunamn, postnummer och ort  
3/ Telefonnummer
4/ Kod för önskat hyresalternativ enligt ovan
5/ Datum med start och sluttid för hyresalternativet
6/ Ange typ av arrangemang.(födelsedagfest eller dyl.)
7/ Beräknat antal personer.

Förhyrningen är giltig först efter att vi bekräftat bokningen skriftligt.

De obligatoriska uppgifterna skall även lämnas vid förfrågan eller bokning via telefon eller post.

Vid frågor maila bokalokal@vastertraffen.se eller ring 
Gunilla Johansson 073 393 60 03


Uthyrningsföreskrifter/regler

Hyreskostnaden skall betalas senast tio dagar innan lokalen ska användas. Vid bokning av stora salen med kaféet under en hel helg skall dessutom en avgift/deposition om 500 kr lämnas kontant. Depositonen återbetalas då lokalen kontrollerats och befunnits vara i städat och iordningsställt skick samt ingen åverkan på inventarier funnits.

Måndagar-torsdagar samt söndagar gäller att efter kl 22.00 skall musiknivån vara på dräglig nivå och efter kl 23.00 får ingen musik förekomma. Lokalen ska vara städad och utrymd kl 24.00. Fredag och lördag får ingen störande musik förekomma efter 24.00.


Allmänt
Det finns möjlighet boka lokaler för möten / fester under vardagkvällar och heldag ,lördagar och söndagar. En skriftligt bekräftad bokning måste upprättas minst en vecka före avtalad hyresdag. Du skall vara minst 25 år för att få boka en lokal.

Den som bokat hyra av lokal har det fulla ansvaret för att dessa regler upprätthålls, att lokalerna är iordningställda och städade enligt städinstruktioner som finns i städskåpet på bottenplan. 
Om städningen är undermålig, lokalen inte är iordningställd eller om det förekommit skador på fastigheten eller inventarier kan den bokningsansvarige efterdebiteras.

Kontakt med vår uthyrningshandläggare 
Vid din första förfrågan till oss om lokalhyra görs en lokalreservation och vi ger muntligt eller skriftligt prisförslag. Om du inte kontaktar vår handläggare inom en vecka upphör reservationen. Du måste således bekräfta till vår handläggare att du accepterar vårt prisförslag varefter vi sänder en skriftlig bekräftelse av din bokning.

Vid behov kan ett möte ske med vår uthyrningshandläggare för att syna lokalen, diskutera den planerade aktiviteten och komma överens om tillgång till AV-utrustning mm. 

Fakturering 
Fakturering sker vid orderbekräftelsen med 30 dagars betalningstid och skickas / mailas  till kunden.

Hyresgästens ansvar
Det är inte tillåtet att laga mat i fastigheten, däremot går det att värma redan färdig mat.
Du får inte möblera så att utrymningsvägar blockeras.
Det råder rökförbud i alla lokaler.

Hyresgästen som kvitterat ut nyckeln är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under hyrestiden. Tänk också på att respektera det maxantal besökare i lokalen som brandmyndigheten har bestämt. Hyresgästen ansvarar för att låsa lokalen efter uthyrningstiden och för att lämna tillbaka nyckeln enligt överenskommelse.

Ansvar vid stöld
Västerträffen har inget ansvar för de kläder eller annan egendom som hyresgästen har i lokalen. Om lokalen, dess inventarier eller utrustning skadas eller försvinner i samband med uthyrningen ska hyresgästen betala för det.