Bridge

Västerträffen

Bridge på Västerträffen


Vi startar vårsäsongen 2020 onsdag den 8:e och torsdag den 9:e januari och spelar till den 14 de maj. Vi tävlar i tre olika klasser enligt en "STRATA" - klassifiering: *)


Klass B ( Hjärter )

Klass C ( Ruter )

Klass D ( Klöver )

Klass A ( Spader ) används inte i vår Trivselbridge. (Reserveras för Elit-/Tävlingsspelare)


Onsdagsbridgen kombinerar vi med lite utbildning och kommentarer under en timmes tid

innan vi fortsätter med tävlingsbridge.

Onsdagsbridgen är tänkt för mindre rutinerade spelare och för att fräscha upp kunskaper

för att "Komma-i-Gång"

Vi börjar kl. 13:00 med en frågestund.


På torsdagar spelar vi vår traditionella Trivselbridge som börjar kl.13:15 **) utom 1:a torsdagen i månaden då vi börjar spela kl.14:15 **). Tag med kaffekorg för pausfikat.


Spelavgift: 20:-/ gång


Adressen är: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda

Buss 97 stannar utanför. Fri bilparkering.


Kontaktpersoner: Thorsten Hagman 070 735 32 60

Åsa Nilsson 073 342 56 80


*) Se vidare  "STRATA" -länkar nedan.

**) Lokalen är tillgänglig kl. 13:00 resp 14:00