Trivselträffar

Trivselträffar startar klockan 11:00

Vi träffas första torsdagen i varje månad under vår och höst och får kostnadsfri Information, underhållning och fika. 


Kontakt:  Tommy Skogsberg tfn. 070 549 72 12

Trivselträff 2019-04-04