Sångkören

Västerträffen

Sångkören "Västergökarna"

Vårterminen startar tisdagen den 28 januari 2020 ( ca 15 ggr.)
Vi sjunger mellan kl. 18.30 - 20.00.


Information: Gunilla Blomén tel. 073 948 47 26. Gullvi Jonsson tel. 070 831 8922