Samtalsgrupp

Samtalsgruppen Västerträffen (Vilande hösten 2023)


Vi högläser och samtalar kring boken " tradition och liv " av biskop Martin Modéus.

Studiegruppen startar våren 2023 tisdagen 17 januari kl. 14.00 - 15.30 
och träffas sedan på jämna veckor 7 gånger under våren.

Vi håller till i Furåsens Församlingshem


Varje deltagare har med sitt eget fikabröd.Kaffe och te finns


Terminsavgift 100:-


Kontakt: diakon Anders Lundmark mobil: 073 773 87 19

Lennart Frank mobil: 073 901 21 42