Samtalsgrupp

Västerträffen

Samtalsgruppen

Tradition Och Liv

Vi högläser ur en bok och samtalar om traditioner och livsfrågorVi träffas, diskuterar och minns.

Studiegruppen startar våren 2020 den 21 januari kl. 14.00 - 15.30 
och träffas sedan på jämna veckor 7 gånger under våren
.
Fika till självkostnadspris.
Vi håller till i Furåsens Församlingshem

Deltagaranmälan görs till Britt-Louise Wikström tel. 031-29 36 98 mobil: 070 658 30 18
och diakon Anders Lundmark tel.031- 731 87 37 mobil: 073 773 87 19