Samtalsgrupp

Samtalsgruppen Västerträffen 


Studiegruppen startar hösten 2024 tisdagen 10 september kl. 14.00 - 15.30 
och träffas sedan på udda veckor 8 gånger under våren.

Vi träffas i Västerträffens cafeteria där vi högläser ur en tänkvärd bok,

diskuterar och analyserar innehållet.


Vi fikar tillsammans och passar på att ge ord åt tankar som väcks.

Välkommen i gemenskapen.


Terminsavgift 100:-


Kontakt: Inger Norén tfn: 073 043 61 74

Inger Hultgren tfn: 076 547 87 27