Styrelsen

Styrelsen

Telefonnummer om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn

Position


Telefon

Jan Olof Jansson

Ordförande 

070 869 03 76

Elisabet Andersson

Sekreterare


070 958 00 43

Göran Ekeroth

Kassör


070 842 74 46

Agneta Glader

Vice ordförande


070 588 38 13

Ulf Hermansson

Ledamot


070 432 48 35

Gunilla Johansson

Ledamot


073 393 60 03

Anne - Marie Ivarsson

Ledamot


070 747 53 53

Yvonne Bengtsson

Ledamot


070 589 88 67

Lena Johansson

Ledamot


070 992 65 37

Tommy Skogsberg

Suppleant


070 549 72 12

Stadgar för Seniorklubben Västerträffen