Styrelsen

Västerträffen

Styrelsen

Telefonnummer om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn

Position


Telefon

Stig Johansson

Ordförande 

070 543 22 36

Thomas Holm

Sekreterare


070 268 55 69

Göran Ekeroth

Kassör


070 842 74 46

Ann-Marie Svensson

Vice ordförande


073 410 15 31

Jan-Erik Nilsson

Ledamot


070 819 74 63

Lillemor Magnusson

Ledamot


072 538 69 57

Gert Adolfsson

Ledamot


072 538 69 57

Gunilla Blomén

Ledamot


073 948 47 26

Birgitta Malmbratt

Suppleant


073 705 49 36

Stadgar för Seniorklubben Västerträffen