Styrelsen

Västerträffen

Styrelsen

Telefonnummer och E-postadress om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn

Position

E-post

Telefon

Stig Johansson

Ordförande 

stigajohansson@gmail.com

070 543 22 36

Thomas Holm

Sekreterare

thomas@holmholm.se

070 268 55 69

Göran Ekeroth

Kassör

goran.ekeroth@gmail.com

070 842 74 46

Ann-Marie Svensson

Vice ordförande

svenssonam@telia.com

073 410 15 31

Jan-Erik Nilsson

Ledamot

janneochgunnel@gmail.com

070 819 74 63

Lillemor Magnusson

Ledamot

lillemormagnusson@hotmail.com

072 538 69 57

Gert Adolfsson

Ledamot

gert.adolfsson1@gmail.com

072 538 69 57

Gunilla Blomén

Ledamot

gunillablomen@gmail.com

073 948 47 26

Birgitta Malmbratt

Suppleant

birgitta.malmbratt@hotmail.se

073 705 49 36