Boule

Västerträffen

Boulesektionen

Aktiviteten Boule i Västerträffen är så stor att den motiverar en egen styrelse


Anita Andersson är aktivitetsansvarig/ ordförande

Rolf Nylén, sekreterare

Carl-Olof Nilsson, banansvarig

Ingrid Mathiasson, kassaförv.


Deltagare betalar en särskild årsavgift på 200 kr:-

Nya medlemmar får de 2 första gångerna spela med lånade klot


Vi spelar boule varje måndag och onsdag året om. Fom. 1 maj startar vi kl. 10.00 och från 1 okt. kl. 11.00

De 10 banorna är öppna för träning alla dagar med undantag för vissa tävlingsdagar.

Vintertid, 1:a oktober - 31 mars, har vi även spel i Majhallen på måndagar

Mer om detta kan du läsa på anslagstavlan vid boulebanan


Föreningen Västerträffen har för egna medel anlagt de 10 banorna med omgivande miljö

Boulesektionen sköter banornas underhåll mm.

VÅRA FANTASTISKA MEDALJÖRER I KLUBBMÄSTERSKAPET 2019