Bridge

Västerträffen

Bridge på Västerträffen


Vi spelar på torsdagar kl. 13.15 – 18.00 utom första torsdagen i månaden då vi spelar mellan kl. 14.00 och 18.00

Hösten 2019 startar vi 29 augusti och fortsätter till 19 december.


Bridge kom-igång startar 28 augusti och fortsätter till 18 december.

Vi spelar på onsdagar med start kloclan 14.00


Kontaktpersoner: Thorsten Hagman 070 735 32 60

Åsa Nilsson 073 342 56 80


Avgift: 20:- / gång

Adressen är: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.

Mobiltelefon information


Mobiltelefoner ska vara helt avstängda eller ställda i Flygplansläge


Om vi är 10 jämna bord vid en bridgetävling i vår lokal kan det finnas upp till 40 st mobiltelefoner i fickor eller väskor lagda på stolar vid norra väggen! Om dessa är påslagna innebär det att det finns fyra gånger så många mobiler som surfplattor – som ”konkurrerar” om radioutrymmet i lokalen!


Visserligen handlar det om olika frekvensband så störningar mellan utrustningarna ska normalt vara mycket ovanliga – men går inte att utesluta…


Det finns alltså en möjlighet för att det fel som störde en surfplatta senast – och som gjorde att vi fick avbryta tävlingen – berodde på radiostörningar!


Att bara dra ner ringsignalvolymen gör alltså ingen nytta i detta fall!


Socialstyrelsen har, som exempel, regler för sjukvården som säger att en påslagen mobiltelefon inte får befinna sig mindre än 3m från teknisk sjukvårdsapparatur.


Låt oss vara överens om att vi aldrig har en påslagen mobiltelefon under en bridgetävling.


Om du måste ha koll så kan du tillfälligt slå på mobilen under pausen i nedervåningen.


Länkar


Webb-baserat system – BridgeTime

Bridgeavsl. 2018-05-18
Manual SP1

Manual - Resultat


Resultat Bridgetime (http://vtbridge.bridgetime.eu)