UTHYRNINGSALTERNATIV

 
Kod Alternativ Hyrestider
Pris kr.
S1 St. salen / kväll någon av vardagarna måndag till fredag kl.18.00 till 24.00
1000.-
SK5 Hela huset / kväll någon av vardagarna måndag till torsdag kl.18.00 till 24.00
1 400:-
SK4 Hela huset en söndag söndag kl. 15.00 till söndag kl.24.00
1 800:-
SK3 Hela huset en lördag lördag kl. 15.00 till söndag kl.12.00
3 300:-
SK2 Hela huset en fredag fredag kl. 15.00 till lördag kl.12.00
3 300:-
SK1 Hela huset över en helg fredag kl.15.00 till söndag kl.12.00
5 000:-
K1
Kafé och kök
måndag till fredag kl.18.00 till 24.00
600:-
K2 Kafé och kök
lördag till söndag  kl. 15,00 till 24,00
600:-
 
-

I uthyrningen enligt ovan ingår inte tillgång till styrelserummet eller det inre kaféet

Din förfrågan/bokning gör du enklast genom att klicka på" förfrågan bokning" och skriv nedanstående obligatoriska uppgifter:

1/ Beställarens för och efternamn alt. företagsnamn 
2/ Postadress komplett med gatunamn, postnummer och ort 
3/ Telefonnummer
4/ Kod för önskat hyresalternativ enligt ovan
5/ Datum med start och sluttid för hyresalternativet


Förhyrningen är giltig först efter att vi bekräftat bokningen
skriftligt.

De obligatoriska uppgifterna skall även lämnas vid förfrågan eller bokning via telefon eller post

Vid frågor maila bokalokal@vastertraffen.se eller ring
Ann-Marie Svensson 073 410 15 31

UTHYRNINGSFÖRESKRIFTER/REGLER

Hyreskostnaden skall betalas senast tio dagar innan lokalen ska användas. Vid bokning av stora salen med kaféet under en hel helg skall dessutom en avgift/deposition om 500 kr lämnas kontant. Depositonen återbetalas då lokalen kontrollerats och befunnits vara i städat och iordningsställt skick samt ingen åverkan på inventarier funnits.

Måndagar-torsdagar samt söndagar gäller att efter kl 22.00 skall musiknivån vara på dräglig nivå och efter kl 23.00 får ingen musik förekomma. Lokalen ska vara städad och utrymd kl 24.00. Fredag och lördag får ingen störande musik förekomma efter 24.00.

Allmänt
Det finns möjlighet boka lokaler för möten -fester under vardagkvällar och hela dagar på lördagar och söndagar. En skriftligt bekräftad bokning måste upprättas minst en vecka före avtalad hyresdag. Du skall vara minst 25 år för att få boka en lokal.

Den som bokat hyra av lokal har det fulla ansvaret för att dessa regler upprätthålls, att lokalerna är iordningställda och att städade enligt städinstruktioner som finns i städskåpet på bottenplan.
Om städningen är undermålig, lokalen inte är iordningställd eller om det förekommit skador på fastigheten eller inventarier kan den beställningsansvarige efterdebiteras.

Kontakt med vår uthyrningshandläggare
Vid din första förfrågan till oss om lokalhyra görs en lokalreservation och vi ger muntligt eller skriftligt prisförslag Om du inte kontaktar vår handläggare inom en vecka upphör reservationen. Du måste således bekräfta till vår uthyrnings- handläggare att du accepterar vårt prisförslag varefter vi sänder en skriftlig bekräftelse av din beställning.

Vid behov kan ett möte ske med vår uthyrningshandläggare för att syna lokalen, diskutera den planerade aktiviteten och komma överens om tillgång till AV-utrustning mm. 

Fakturering
Fakturering sker vid orderbekräftelsen med 30 dagars betalningstid och skickas till kundens adress per post.

Hyresgästens ansvar
Det är inte tillåtet att laga mat i fastigheten, däremot går det att värma redan färdig mat.
Du får inte möblera så att utrymningsvägar blockeras.
Det råder rökförbud i alla lokaler.

Hyresgästen som kvitterat ut nyckeln är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under hyrestiden. Tänk också på att respektera det maxantal besökare i lokalen som brandmyndigheten har bestämt. Hyresgästen ansvarar för att låsa lokalen efter uthyrningstiden och för att lämna tillbaka nyckeln enligt överenskommelse.

Ansvar vid stöld
Västerträffen har inget ansvar för de kläder eller annan egendom som hyresgästen har i lokalen. Om lokalen, dess inventarier eller utrustning skadas eller försvinner i samband med uthyrningen ska hyresgästen betala för det. 
-------------------