Underlag för förfrågan eller bokning av lokalhyra
På denna sida finns underlag för bokning eller förfrågan om lokalhyra.
Typer av hyresobjekt med möjliga tillgångstider och priser finns i tablån Uthyrningstaxa här nedan.

Förfrågan/bokning sker bäst via mail bokalokal@vastertraffen.se eller ring
Ann-Marie Svensson 073 410 15 31

Följ anvisningarna vid bokning/förfrågan genom att besvara alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas

Uthyrningstaxa med möjliga tillgångstider
Kod Hyresobjekt Tillgång till hyresobjektet
Pris kr.
S1 St. salen / kväll någon av vardagarna måndag till fredag kl.18.00 till 24.00
1000.-
SK5 Hela huset / kväll någon av vardagarna måndag till torsdag kl.18.00 till 24.00
1 400:-
SK4 Hela huset en söndag söndag kl. 15.00 till söndag kl.24.00
1 800:-
SK3 Hela huset en lördag lördag kl. 15.00 till söndag kl.12.00
3 300:-
SK2 Hela huset en fredag fredag kl. 15.00 till lördag kl.12.00
3 300:-
SK1 Hela huset över en helg fredag kl.15.00 till söndag kl.12.00
5 000:-
K1
Kafé och kök
måndag till fredag kl.18.00 till 24.00
600:-
K2 Kafé och kök
lördag till söndag  kl. 15,00 till 24,00
600:-
 
-

I uthyrningen enligt ovan ingår inte tillgång till styrelserummet eller det inre kaféet

REGLER

Vid bokning av stora salen med caféet under del av eller hel helg skall en avgift/deposition om 500 kr. lämnas.
Hyreskostnaden skall betalas senast 10 dagar innan lokalen skall användas.
Depositionen återbetalas då lokalen kontrollerats och befunnits vara i städat och iordningsställt skick samt ingen åverkan på inventarier funnits.

Måndagar - torsdagar samt söndagar gäller att efter kl. 22,00 skall musiknivån vara på dräglig nivå och
efter kl.23,00 får ingen musik förekomma.Lokalen skall vara städad och tom kl. 24,00.

Vid lämnandet skall lokalen vara städad och iordningställd enligt de städinstruktioner som finns i städskåp på
bottenvåningen.

Den som bokar/hyr lokalen har det fulla ansvaret för att regler följs och att lokalen är städad och iordningställd
vid lämnandet.Om så inte är fallet förbrukas depositionen och efterdebitering kan ske om inte denna täcker
kostnaderna för återställning.

Att skriva och sända bokning / förfrågan som E-post
När man klickar på länken "Skriv och sänd förfrågan/bokning" öppnas ett adresserat men tomt E-post-formulär där man skall skriva in följande obligatoriska uppgifter:

1/ Beställarens för och efternamn alt. företagsnamn 
2/ Postadress komplett med gatunamn, postnummer och ort 
3/ Telefonnummer
4/ Kod för det önskade hyresobjekt enligt uthyrningstaxa ovan
5/ Datum med start och sluttid för hyresobjektet


Hyra av lokal är gilltig först efter att vi bekräftat bokningen
skriftligt

De obligatoriska uppgifter skall även lämnas vid förfrågan eller bokning via telefon eller post

Uthyrningsföreskrifter

Tider
för tillgång till de hyrda lokalerna framgår av vår orderbekräftelse

Allmänt
Du finns möjlighet boka lokaler för möten -fester under vardagkvällar och hela dagar på lördagar och söndagar. En skriftligt bekräftad bokning måste upprättas minst en vecka före avtalad hyresdag. Du skall vara minst 25 år för att få boka en samlingslokal.

Den som bokat hyra av lokal har det fulla ansvaret för att dessa regler upprätthålls, att lokalerna är iordningställda och att städade enligt städinstruktioner som finns i städskåpet på bottenplan.
Om städningen är undermålig, lokalen inte är iordningställd eller om det förekommit skador på fastigheten eller inventarier kommer den beställningsansvarige att efterdebiteras.

Kontakt med vår uthyrningshandläggare
Vid Din första förfrågan till oss om lokalhyra görs en lokalreservation och vi ger muntligt eller skriftligt prisförslag Om du inte kontaktar vår handläggare inom en vecka upphör reservationen. Du måste således bekräfta till vår uthyrnings handläggare att Du accepterar vårt prisförslag varefter Vi sänder en skriftlig bekräftelse av Din beställning.

Vid behov kan ett möte ske med vår uthyrningshandläggare för att syna lokalen, diskutera den planerade aktiviteten och komma överenskommelser om tillgång till AV-utrustning mm. Då kvitterar du också ut nyckel.

Fakturering
Fakturering sker vid orderbekräftelsen med 30 dagars betalningstid och skickas till kundens adress per post.

Hyresgästen ansvarar för städning av lokalen
Det är inte tillåtet att laga mat i lokalen, däremot går det att värma redan färdig mat
Du får inte möblera så att utrymningsvägar blockeras
Det råder rökförbud i alla lokaler. Vid rökning utomhus ska hänsyn tas till närboende

Ansvar vid stöld
Västerträffen har inget ansvar för de kläder eller annan egendom som hyresgästen har i lokalen. Om lokalen, dess inventarier eller utrustning skadas eller försvinner i samband med uthyrningen ska hyresgästen betala för det. 

Låsning.
Hyresgästen som kvitterat ut nyckeln är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under hyrestiden. Tänk också på att respektera det maxantal besökare i lokalen som brandmyndigheten har bestämt. Hyresgästen ansvarar för att låsa lokalen efter uthyrningstiden och för att lämna tillbaka nyckeln enligt överenskommelse.
--------------------
Uthyrningsansvarig