Referat från studiebesök på Oscar ll fort på KA 4
den 21 januari 2011

Årets första studiebesök  var på KA 4, där vi blev guidade av Gustav Lundberg
Vi från Västerträffen var 29 personer som började med en lunch på officersmässen, med en fantastisk fin utsikt  av inloppet av Göta Älv.


Efter lunch fick Vi besöka militärmuseet som började med en orientering av våra
Försvarsområde från  1500 talet  tills nu.

På museet fick vi se  massor av KA 4 försvarsvapen som  kanoner av varierande storlekar
Kulsprutor – sambandscentraler – målangivningscentral – enorma strålkastare  m.m.
Utbudet var stort,  allt var i toppklass från gammalt till nyare prylar, bra att ha vapenvård, då allt såg nytillverkat ut.

Vi fick se personliga utrustningar för dykning för Kustkrigarna, samt för min-letare som
hade  specialfarkoster som släpades under och efter dragande båt.
Såg även dykutrustningar   från gamla tider där man pumpade in luft till dykare för hand .


 

 Har fanns massor av olika av  kommunikations- prylar från flaggor till telefoner av gamla sorter till nästan nya. Här fanns massor av prylar som personliga uniformer av militära gradbeteckningar,
Utrusningar av alla de slag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi avslutade besöket med att besöka sjukstugan, där Vi fick se sjuksängar – läkareutrustningar för operationer som gjordes på mindre skadade personer, men i krig fullt kuranta hjälmedel för större ingrepp.

Ett STORT TACK till Gustav  Lundberg för hans och hans medhjälpare för denna  fina guidning =  jag måste ju berätta i skrift :  vem har en egen namngiven gata på sin arbetsplats ?

Det har Gustav Lundberg, med en riktig gatuskylt. Gustav Lundbergs Gata.

 Sammanfattning av Kent Olsson.