Studiegruppen
TRADITION OCH LIV

Vi högläser ur en bok och samtalar om traditioner och livsfrågor.

Vi träffas, diskuterar och minns

Studiegruppen startar våren 2017 den 10 januari - 18 april kl. 14.00 - 15.30
och träffas sedan på jämna veckor under våren
.
Fika till självkostnadspris.
Vi håller till i Furåsens Församlingshem

Deltagaranmälan görs till Britt-Louise Wikström tel. 031-29 36 98 mobil: 070-658 30 18
och diakon Anders Lundmark tel.031- 731 87 37 mobil: 076-866 76 95