Bilder från SAMKVÄM den 23 mars 2010
På bildkollaget ser Ni några av dem som med Arne Feldert startade Västerträffen år 1988
Mottagande med dricka och fotograf
Över 100 personer vid dukade bord
Grundaren Arne Feldert berättade

- startmedlem Sonja Swedin fyllde på
Interna underhållare

och externa do. "Gbg matroserna"
Lilly låg illa till med all uppvaktning

och vår kör avslutade med skönsång
   
Vi alla tackar för ett trevligt målgruppsanpassat upplägg