Soppkväll 2015 Fixardagen 2015-10-27 Kulturafton 2016-02-07
Årsmöte 2016 FIXARDAGEN 2016-10-25 Årsmöte 2017
Fixardagen 2017-04-09 Ledarträff 2017-08-22 FIXARDAG 2017-10-04
30 ÅRS FESTEN FIXARDAG 2018-10-23