Kontakt för anmälan om nytt medlemsskap och för ändring i medlemsmatrikeln
Namn
Position E-post Telefon
Göran Ekeroth
Kassör, Ansvarig medlemsregister goran.ekeroth@gmail.com 0708-427446
Jan Olof Janson
Webb-redaktör jannejanson43@gmail.com 0708-690376
Kansli
info@vastertraffen.se 031-691840


Telefonnummer och E-postadress om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn Position E-post Telefon
Stig Johansson Ordförande
stigajohansson@gmail.com 0705-432236
Thomas Holm Sekreterare thomas@holmholm.se 031-285569
Göran Ekeroth Kassör goran.ekeroth@gmail.com 0708-427446
Jan-Erik Nilsson Ledamot janneochgunnel@gmail.com 0708-197463
Lillemor Magnusson Ledamot lillemormagnusson@hotmail.com 031-286957
Ann-Marie Svensson Vice ordförande ann-marie.svensson1@comhem.se 073-4101531
Gert Adolfsson Ledamot gert.adolfsson@telia.com 031-284799
Gunilla Blomén Ledamot
gunillablomen@gmail.com
0739-484726
Birgitta Malmbratt suppleant birgitta.malmbratt@hotmail.se 0737-054936