Åter till startsidan
Om Västerträffens Pensionärsklubb
Västerträffens adress och plusgiro
Adress:  Östra Skärvallsgatan 1        426 53 V. Frölunda
               Telefon:  031-69 18 40              
Hemsida:  www.vastertraffen.se
Plusgiro:  21 30 87-0

Expeditionstider: Torsdagar kl 10.30 - 11.30 Bokning, biljettköp, fika

Styrelsen 2018
                   
Stig Johansson                   ledamot (ordförande) 
Ann-Marie Svensson         ledamot (vice ordförande)       
Göran Ekeroth                  ledamot (kassör)
Thomas Holm                    ledamot (sekreterare)       
Gunilla Blomén                  ledamot
Lillemor Magnusson          ledamot 
Jan-Erik Nilsson                ledamot
Gert Adolfsson                  ledamot
Birgitta Malmbratt             suppleant     

Revisorer
Karl-Erik Admark och Jan Lagerberg
suppleant Ingrid Kristensson
Valberedningen
Solveig Svensson och Jan Olof Janson
Vill Du kontakta med någon i styrelsen ?  Klicka på: styrelsen

Föreningens tillkomst
På uppmaninga av Fritidsförvaltningen startade Arne Feldert i mars 1988 föreningeen som en politiskt oberoende aktivitetsklubb för pensionärer

SYFTE

Föreningen skall arbeta för att ta tillvara den svenska begåvningsreserven och ge mening och värde åt våra seniorer.Detta ska genomföras genom att verka för ökad gemenskap,ge stimulans till studier och fritidsaktiviteter,ordna informationsmöten samt bevaka seniorernas intressen och föra deras talan.Föreningen ska också verka för att kunna utnyttja medlemmarnas kompetens för samhällsbefrämjande uppgifter och aktiviteter efter yrkesaktiv ålder.
Föreningen är till religion och partipolitik klart neutral