Bridge Västerträffen

Vi spelar på torsdagar kl. 13.00 – 17.00 utom första torsdagen i månaden då vi spelar mellan kl. 14.00 och 18.00

Våren 2019 startar vi 10 januari och fortsätter till 30 maj.
Bridge introduktion startar 09 januari och fortsätter till 29 maj

Kontaktpersoner: Thorsten Hagman 070 735 32 60 eller Åsa Nilsson 073 342 56 80

Avgift: 20:- / gång

Adressen är: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.