Det blev en verklig fin presentation och visning av det Nya TV-huset I  Göteborg
den 20/2 2008. 

Vi fick se olika studion, ett exempel var den för "På Spåret"  där det finns plats för 150 besökande personer,  Det tar ett helt år att producera detta program. Man visade hur man presenterade och förmedlade ett budskap genom TV.  Förberedelser med olika sätt att agera, och samspelet mellan agerande och bildproducenten, så allt är inkört för visning. Även sminkavdelning samt kläder i mängder visades.  Vi fick verkligen se och höra en massa.
Konstnärligt - språkmässigt - kroppspråksmässigt - förmedlade  av våra guider Maria Fagervall och John Karlsson.

 STV 4