Västerträffens aktuella programhäfte

Vill Du läsa det nu aktuellt programhäftet på Din dator? 

Klicka här

och häftet öppnas för läsning.
Du kan också spara filen till Din dator

Vårt programhäfte utkommer 2 gånger per år och sänds då per post till alla våra medlemmar.
I programhäftet presenteras periodens pågående och planerade aktiviteter. Det görs ibland återblickar till verksamheter från det gångna halvåret.

Notering!
Programhäftet finns här som nedladdningsbar PDF-fil. Det krävs då att man har Acrobat Reader installerad på sin dator och att man har ett bredband som något så när snabbt kan ladda ner en fil på ca. 4 Mb
/ Webb-redaktionen.